loader image

SKCaK / Osveta

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Zimná 182/47
052 01 Spišská Nová Ves
+42153/4424092
osvetasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

DAROVACÍ ÚČET
SK41 8180 0000 0070 0018 4569

ÚČET PRE FPU
SK74 8180 0000 0070 0059 1666

 

 

}

PO 7:30 – 15:30

UT 7:30 – 15:30

ST 7:30 – 15:30

ŠT 7:30 – 15:30

PI 7:30 – 15:30

RIADITEĽKA

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Antónia BABIKOVÁ
administratíva, personalistika, mzdy
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

KULTÚRNO – OSVETOVÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Mgr. Patrícia PRAVLÍKOVÁ, DiS. art.
manažérka kultúry – zborový spev, neprofesionálna hudba, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 895
pravlikova@skcak.sk

Mgr. Miriama BUKOVINSKÁ
manažérka kultúry – fotografia, film,
tvorivé dielne, výtvarné umenie, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 896
bukovinska@skcak.sk

Mgr. Elena BEKEŠOVÁ
manažérka kultúry – tradičná ľudová kultúra,
etnické menšinové kultúry, projekty
+421 53/4425250
+421 911 632 899
bekesova@skcak.sk

MA Danica MLYNÁRIKOVÁ
manažérka kultúry pre okres Gelnica,
spolupráca s obcami, projekty

mlynarikova@skcak.sk
+421 053/4821468
+421 911 632 898

Banícke múzeum
Banícke námestie 8
056 01 Gelnica

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Ing. Renáta HARNIČÁROVÁ
ekonomika, účtovníctvo
+421 53/4297040

Jozef STOLIČNÝ
technický zamestnanec
+421 53/4150310
stolicny@skcak.sk

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4150307
+421 940 516 383
sventekova@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4150302
proks@skcak.sk