loader image

SKCaK / Osveta

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Zimná 182/47
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4425250
osvetasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

}

PO 7:30 – 15:30

UT 7:30 – 15:30

ST 7:30 – 15:30

ŠT 7:30 – 15:30

PI 7:30 – 15:30

KULTÚRNO OSVETOVÁ ČINNOSŤ

RIADITEĽKA

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Mgr. Miriama BUKOVINSKÁ
fotografia, film, tvorivé dielne, projekty
+421 53/4425250
bukovinska@skcak.sk

Martin HLAVATÝ
hovorené slovo, literatúra, divadlo, subkultúry, projekty
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

Veronika VLAŠICOVÁ
výtvarné umenie, lektor workshopov, projekty
+421 53/4425250
vlasicova@skcak.sk

Mgr. Viktória ČOLLÁKOVÁ
tradičná ľudová kultúra, menšiny, zborový spev, projekty
+421 53/4425250
collakova@skcak.sk

Alena JUREČKOVÁ
administratíva, personalistika
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

Mgr. Romana SAMKOVÁ
manažérka kultúry pre okres Gelnica
projekty, spolupráca s obcami
samkova@skcak.sk
tel. 0907 977 236

Mestská knižnica
Slovenská 1
056 01 Gelnica

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Ing. Renáta HARNIČÁROVÁ
ekonomika, účtovníctvo, mzdy
+421 53/4297040

Ján KAČÍR
technický zamestnanec
+421 53/4150310
kacir@skcak.sk

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4150307
sventekova@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4150302
proks@skcak.sk