loader image

SKCaK / Osveta

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Zimná 182/47
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4425250
osvetasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

}

PO 7:30 – 15:30

UT 7:30 – 15:30

ST 7:30 – 15:30

ŠT 7:30 – 15:30

PI 7:30 – 15:30

KULTÚRNO OSVETOVÁ ČINNOSŤ

POVERENÁ RIADENÍM

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Mgr. Miriama BUKOVINSKÁ
fotografia, tvorivé dielne, projekty
+421 53/4425250
bukovinska@skcak.sk

Martin HLAVATÝ
hovorené slovo, literatúra, divadlo, subkultúry, projekty
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

Veronika VLAŠICOVÁ
výtvarné umenie, lektor workshopov, projekty
+421 53/4425250
vlasicova@skcak.sk

Alena JUREČKOVÁ
administratíva, registratúra, archív
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

folklór, menšiny, zborový spev
+421 53/4425250

MA Danica MLYNÁRIKOVÁ
kultúrno-osvetová činnosť pre okres Gelnica
projekty, spolupráca s obcami
+421 907 977 236
mlynarikova@skcak.sk
Banícke námestie 8
056 01 Gelnica

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4425250
sventekova@skcak.sk

Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4425250
beck@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4425250
proks@skcak.sk