loader image

SKCaK / Osveta

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Zimná 182/47
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4425250
osvetasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

}

PO 7:30 – 15:30

UT 7:30 – 15:30

ST 7:30 – 15:30

ŠT 7:30 – 15:30

PI 7:30 – 15:30

ODBOR KULTÚRNO OSVETOVEJ ČINNOSTI

POVERENÁ RIADENÍM

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Veronika VLAŠICOVÁ
fotografia, výtvarné umenie, tvorivé dielne, projekty
+421 53/4425250
vlasicova@skcak.sk

Martin HLAVATÝ
hovorené slovo, literatúra, divadlo, subkultúry, projekty
(aj pre okr. Gelnica)
+421 53/4425250
hlavaty@skcak.sk

Alena JUREČKOVÁ
administratíva, registratúra, archív
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

Mgr. Peter HORVÁTH
folklór, menšiny, zborový spev
+421 53/4425250
horvath@skcak.sk

Jozef FINDURA
výtvarník
+421 53/4425250
findura@skcak.sk

ODBOR EKONOMICKO-TECHNICKEJ ČINNOSTI

Mária VADELOVÁ
Táňa ŠLEJZÁKOVÁ
Ekonomické oddelenie
+421 53/4150302
ekonomika@skcak.sk
vadelova@skcak.sk
slejzakova@skcak.sk

Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310

ODBOR MARKETINGU A PROPAGÁCIE

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4425250
sventekova@skcak.sk

Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4425250
beck@skcak.sk