loader image
p

V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,

na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020 je Spišské osvetové stredisko zlúčené so Spišskou knižnicou

a od 1. 1. 2021 vzniká nová inštitúcia s názvom Spišské kultúrne centrum a knižnica.