loader image

SKCaK / Knižnica

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Letná 33/28
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4150301
info@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

DAROVACÍ ÚČET
SK41 8180 0000 0070 0018 4569

ÚČET PRE FPU
SK74 8180 0000 0070 0059 1666

 

}

KNIŽNICA, Letná 28

PO 8:00 – 17:00

UT 8:00 – 17:00

ST 8:00 – 17:00

ŠT 8:00 – 17:00

PI  8:00 – 17:00

SO 8:00 – 12:30

POBOČKA MIER, Šafárikovo námestie 2340/7

PO ZATVORENÉ

UT 8:00 – 16:00

ST ZATVORENÉ

ŠT ZATVORENÉ

PI  9:00 – 17:00

SO ZATVORENÉ

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 – 12:30
ZATVORENÉ

RIADITEĽKA

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

Ing. Renáta HARNIČÁROVÁ
ekonomika, účtovníctvo
+421 53/4297040

PERSONÁLNA A TECHNICKÁ ČINNOSŤ

VEDÚCA

Antónia BABIKOVÁ
administratíva, personalistika, mzdy
+421 53/4424092
osvetasnv@skcak.sk

Jozef STOLIČNÝ
technický zamestnanec
+421 53/4150310
stolicny@skcak.sk

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

Centrálna evidencia
+421 53/4150301

Mgr. Andrea KAVATSIUK
Bc. Tatiana DZURICOVÁ
Doplňovanie a ochrana
knižničného fondu
+421 53/4150306
doplnovanie@skcak.sk
kavatsiuk@skcak.sk
dzuricova@skcak.sk

Júlia HRICOVÁ
Jolana MATONOKOVÁ
Mgr. Jakub PETÁK

Mgr. Katarína POHANKOVÁ
Beletria
+421 53/4150305
hricova@skcak.sk
matonokova@skcak.sk
petak@skcak.sk
pohankova@skcak.sk

Mgr. Lenka DRUŽBACKÁ
Mgr. Anna TARAJČÁKOVÁ
Mgr. Jakub PETÁK

Náučná literatúra, študovňa dospelých, regionálna bibliografia
+421 53/4150308
naucne@skcak.sk
druzbacka@skcak.sk
tarajcakova@skcak.sk
petak@skcak.sk

Mgr. Renáta KORBOVÁ
Jolana MATONOKOVÁ
Literatúra pre deti a mládež
+421 53/4150304
detskeoddelenie@skcak.sk
korbova@skcak.sk
matonokova@skcak.sk

Júlia HRICOVÁ
Mgr. Jakub PETÁK
Čitáreň
hricova@skcak.sk
petak@skcak.sk

Mgr. Katarína POHANKOVÁ
Metodika
+421 53/4150302
pohankova@skcak.sk

Helena FURIMSKÁ
Pobočka Mier
Šafárikovo námestie 2340/7
052 05 Spišská Nová Ves
+421 53/4462626
mier@skcak.sk

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4150307
+421 940 516 383
sventekova@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4150302
proks@skcak.sk