loader image

SKCaK / Knižnica

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Letná 33/28
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4150301
kniznicasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

}

PO 8:00 – 16:00

UT 9:00 – 17:00

ST 10:00 – 16:00

ŠT 9:00 – 17:00

PI 10:00 – 18:00

Dezinfekčná prestávka:

11:30 – 12:30

POVERENÁ RIADENÍM

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

VEDÚCA

Mgr. Lenka DRUŽBACKÁ
+421 53/4150303
druzbacka@skcak.sk

Mgr. Andrea KAVATSIUK
Bc. Tatiana DZURICOVÁ
doplňovanie a ochrana
knižničného fondu
+421 53/4150306
doplnovanie@skcak.sk
kavatsiuk@skcak.sk
dzuricova@skcak.sk

Júlia HRICOVÁ
Mgr. Dagmar KRAJŇÁKOVÁ
beletria a centrálna evidencia
+421 53/4150305 beletria
+421 53/4150301 centrálna evidencia
hricova@skcak.sk
krajnakova@skcak.sk

Mgr. Lenka DRUŽBACKÁ
Mgr. Anna TARAJČÁKOVÁ
náučná literatúra, študovňa dospelých, regionálna bibliografia
+421 53/4150308
naucne@skcak.sk
druzbacka@skcak.sk
tarajcakova@skcak.sk

Mgr. Renáta KORBOVÁ
Jaroslava ČESLOVÁ
literatúra pre deti a mládež
+421 53/4150304
detskeoddelenie@skcak.sk
korbova@skcak.sk
ceslova@skcak.sk

Jaroslava ČESLOVÁ
čitáreň
ceslova@skcak.sk

Helena FURIMSKÁ
Jolana MATONOKOVÁ
pobočka na sídlisku Mier
Šafárikovo námestie 2340/7
052 05 Spišská Nová Ves
+421 53/4462626
mier@skcak.sk

EKONOMICKO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ

Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310

MARKETING A PROPAGÁCIA

VEDÚCA

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4425250
sventekova@skcak.sk

Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4425250
beck@skcak.sk

Lukáš PROKS
IT špecialista
+421 53/4425250
proks@skcak.sk