loader image

Národné osvetové centrum

 

ROK 2023

 

Názov projektu Finančný zdroj, program, podprogram Získaná dotácia
Divermento musicale kraj 72a0040200NOC 2.600€
Z rozprávky do rozprávky region 72a0040200NOC 820€
Hviezdoslavov Kubín 72a0040200NOC 570€
Eniki Beniki región 72a0040200NOC 2.018€
Vidiečanova Habovka región 72a0040200 NOC 2.294,50€
Nositelia tradícií región 72a0040200NOC 2.424,50€
Nositelia tradícii kraj 72a0040200NOC 6.300€
Výtvarné spektrum región 72a0040200NOC 820€
CINEAMA región 72a0040200NOC 670€
AMFO región 72a0040200NOC 670€
AMFO kraj 72a0040200NOC 1440€
Viva il Canto Celoštátne 72a0040200NOC 27.000€

 

ROK 2022

 

Názov projektu Finančný zdroj, program, podprogram Získaná dotácia
Výtvarné spektrum, Eniki beniki,
Hviezdoslavov Kubín,
Cineama 2022, AMFO 2022
72a0040200 1.500€

 

ROK 2021

 

Názov projektu Finančný zdroj, program, podprogram Získaná dotácia
Refundácia nákladov: Hviezdosla vov Kubín, Vÿtvarné spektrum, Viva il Canto 72a0040200 600€
VIVA IL CANTO 72a0040200 1.200€
čerpané
720,98€